GESPREK EN GEBED

Gesprek en Gebed

Gemeente De Rank heeft het verlangen om God steeds beter te leren kennen en Hem lief te hebben boven alles. We willen Jezus navolgen in het liefhebben van elkaar en het omzien naar anderen. We willen helpen waar we dat kunnen en doorverwijzen waar dat nodig is. Onder het kopje 'Gesprek' lees je op welke manieren we dit doen en waarvoor je bij ons terecht kunt. 


De Rank heeft als gemeente het verlangen om God steeds beter te leren kennen en Hem lief te hebben boven alles. Om die reden heeft gebed een belangrijke en vanzelfsprekende plek in het gemeentelijk leven. We willen voortdurend zoeken in het verstaan van Gods wil omdat we naar Hem willen luisteren. Op verschillende momenten en plekken wordt er in grote of kleinere groepen met en voor elkaar gebeden. Onder het kopje 'Gebed' lees je daar meer over.