VEILIGE KERK

Vertrouwenspersonen

We vinden het van groot belang dat iedereen zich veilig voelt in De Rank. Daarom heeft de raad van oudsten Interne Vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld. Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersonen@derank.org.

De IVP is onafhankelijk van de raad en gaat vertrouwelijk om met de verstrekte informatie. Je kan een IVP benaderen wanneer je als lid of bezoeker van De Rank te maken hebt met een situatie van sociale onveiligheid of grensoverschrijdend gedrag in de interactie met een ander lid, bezoeker of leider van De Rank. Het kan gaan om situaties waarbij de omgangsregels worden overschreden, om machtsmisbruik, seksueel misbruik, intimidatie of manipulatie door personen binnen De Rank.

Meer achtergrondinformatie over de interne vertrouwenspersonen en wat zij voor jou kunnen betekenen vind je via deze link.