het verhaal van

Jojanne Kemman

De geloofsverhalen in deze rubriek zijn steeds weer indrukwekkend, soms in de diepte en soms in hun dagelijkse eenvoud. In alle verhalen komt de verbondenheid met onze Heer naar voren. Wat prachtig en waardevol om te mogen delen. En ook ik mag mijn verhaal daaraan toevoegen. Wel vroeg ik me af wat ik kan zeggen over mijn geloof. ‘Ik geloof’ wordt vaak gevolgd door een propositie als in…, dat…, of omdat…, om te verduidelijken wat je gelooft. Maar eigenlijk kan ik na ‘Ik geloof’ wel ophouden. Het is een mededeling over wie ik ben, hoe ik ben. Ik geloof. Ik ben gelovige. Ik ben christen. Punt. En dat is dan niet een punt waarna niets meer besproken of bevraagd kan worden, maar een punt als symbool, of meer een indexicaal teken dat mijn innerlijke kernwaarden aangeeft. Alleen zó ben ik mens. Vrouw. Partner. Moeder. Dochter. Theoloog. Docent. Punt. Wel kan ik iets vertellen over hoe ik geloof en wat dit voor mij betekent.  


Mijn geloof leidt me als een soort speurtocht door het leven. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat ik geen enkel richtingsgevoel heb en dat zelfs op een heel bekende weg het gevoel van verdwaald zijn me kan overvallen. Voor mij betekent dat dat ik me altijd en overal enigszins ontheemd voel. En hoe veilig is het dan om even aan de kant te mogen gaan staan in mijn punt, om op adem te komen, om even rond te kijken, te beschouwen. Te weten dat ik er mag zijn, dat als ik het niet meer zie, dat Hij mij in het oog houdt, dat ik in Zijn hand mag zijn. 


Van Olof de Vries (overleden in 2014, lid van deze gemeente, bijzonder hoogleraar Geschiedenis en leerstellingen van het baptisme) mocht ik leren dat ik binnen ‘mijn punt’ verbinding mag vinden met een gemeenschap vanuit het belijden: ‘Ik verbind mij aan God en aan de anderen…om zijn weg te gaan…’ (een oude belijdenis uit 1606). Of, zoals Olof dat zei: “Tenzij ik persoonlijk geraakt word door de evangelieprediking en de werking van Gods Geest en ik persoonlijk geloof belijd, en tenzij ik mij persoonlijk verbind aan God en aan de anderen, is er geen gemeente van Jezus Christus.” Dit is ook mijn belijdenis geworden ‘Ik verbind mij…’ 

Geloven betekent dat voor mij: het ontheemd zijn in deze wereld.  De punt betekent: houvast, verbinding en geborgenheid in Gods hand.  


Terug naar 'Verhalen & Getuigenissen'