MISSIE & VISIE

Missie & Visie

Wij willen de Here God eren door Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen. 

Dat is de missie van De Rank. Dit verlangen om God te eren hebben we concreter verwoordt in onze visie, waarin we zeggen hoe we dit met elkaar willen doen als we samen Jezus volgen:

Wij verlangen ernaar een herbergzame, inspirerende en dienende gemeenschap van toegewijde volgelingen van Jezus Christus te zijn, die door de kracht van Gods Geest zodanig verschil maken in hun omgeving dat mensen God leren kennen.

In onze diensten en doordeweekse activiteiten en ontmoetingen willen we dit vorm geven. Je bent van harte welkom om daaraan mee te doen. Lees verder op de site of neem contact met ons op als je vragen hebt. Dat kan via info@derank.org of bel 030-7115380.


Wil je meer weten over het Baptisme en De Rank? Meld je dan aan voor de introductiecursus