GESPREK

Op deze pagina lees je op welke manieren wij er voor je kunnen zijn. Klik op het woord van jouw keuze om meer te lezen.

Nieuw in De Rank

Een goede 'entree' van nieuwe mensen in de gemeente is belangrijk. Daarom zijn er mensen beschikbaar die daarbij helpen. 'Herders' noemen we deze mensen. Zij werken in tweetallen (vaak echtparen) en begeleiden nieuwe mensen totdat zij hun plek gevonden hebben in een kring en zo mogelijk ook binnen een taakveld. Herders geven aandacht en zorg als dat nodig is, en zij stimuleren mensen te groeien in het volgen van Jezus. Daarnaast begeleiden zij mensen die pas gedoopt zijn en spelen zij een rol wanneer leden onze gemeente verlaten. De herders maken deel uit van het taakveld gemeentezorg. Ben je nieuw en wil je opweg geholpen worden? Mail naar herders@derank.org.

Gesprek

Soms heb je het gevoel dat je geestelijk niet groeit maar juist blokkeert door iets wat je hebt meegemaakt of iets wat ontbreekt in je leven. Misschien heb je behoefte om hier met iemand over te praten, of samen ergens voor te bidden. Lijden maakt onderdeel uit van het leven op aarde maar dit betekent niet dat je er alleen voor staat of dat er niets aan te doen valt.

De Rank beschikt over een team pastoraal werkers die graag met je in gesprek gaan. Soms is één gesprek voldoende, maar vaak is er meer nodig. Daarom is er in de regel een intakegesprek. We kijken daarin samen met jou naar passende mogelijkheden voor goede hulp of zorg, binnen of misschien buiten de gemeente.

Wanneer je vragen hebt of een afspraak wilt maken, neem dan contact op met gemeentezorg via gemeentezorg@derank.org.

Mentor of Maatje

Het kan ook fijn zijn als er een tijdje iemand 'met je meeloopt'. Misschien heb je vragen over het geloof, vind je het moeilijk om te bidden of uit de Bijbel te lezen en kun je daarbij hulp gebruiken. De mentoren van onze gemeente kunnen je een poosje vergezellen om je te helpen bij het vinden van antwoorden of het ontwikkelen van goede (geestelijke) gewoonten. Daarbij spelen leeftijd of levensfase geen rol. 

Het kan ook zijn dat je gewoon behoefte hebt aan gezelschap. Binnen onze gemeente zijn er 'maatjes' beschikbaar voor bijvoorbeeld een kop koffie en een praatje, of om er samen opuit te trekken in plaats van alleen.

Heb je een vraag of wil je je aanmelden als mentor/maatje? Neem dan contact op met gemeentezorg via gemeentezorg@derank.org.

Praktische of financiële hulp

Het is ons verlangen dat er vanuit de kringen wordt omgezien naar elkaar en dat gemeenteleden elkaar helpen waar nodig. Soms lukt het niet dingen op te pakken binnen het eigen netwerk of vanuit de kring. In dat geval wordt gekeken hoe we als gemeente kunnen helpen en of we mogelijk via een sociale voorziening of instantie hulp kunnen vinden.

Heb je (financiële) hulp nodig, neem contact op met gemeentezorg via gemeentezorg@derank.org.

Heb je praktische hulp nodig, mail naar praktischezorg@derank.org 

Elke aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Trouwen, Huwelijk en Huwelijkspastoraat

Als gemeente willen we mensen helpen om op goede wijze vorm te geven aan het huwelijk zoals God dit bedoeld heeft. Die zorg willen we geven aan mensen die binnen De Rank willen trouwen en aan mensen die al langer in het huwelijksbootje varen. Hieronder kun je lezen waar de huwelijkszorg binnen de gemeente uit bestaat.


TROUWEN IN DE RANK

Hebben jullie trouwplannen? We helpen jullie graag een goede start te maken. Volg daarom samen de Pre-Marriage Course.

Wil je trouwen vanuit De Rank? Laat het ons op tijd weten, zodat we met jullie in gesprek kunnen voor een goede voorbereiding,


HUWELIJK

Ben je al een tijdje getrouwd, ook dan is het goed om tijd samen te nemen en te werken aan je huwelijk. Dat kan bij de Marriage Course. Meld je gelijk aan!


HUWELIJKSPASTORAAT

De meeste huwelijksrelaties kennen ups en downs. Binnen De Rank willen we er voor elkaar zijn, ook wanneer het níet lekker loopt of wanneer er problemen (dreigen te) ontstaan. Uitspreken dat er problemen zijn in je huwelijk is misschien niet makkelijk, maar wel goed om te doen, want er is hulp mogelijk! Schroom dus niet om contact op te nemen. Mail naar gemeentezorg@derank.org. 

Elke aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.