WAT GELOVEN WIJ

Dit is wat wij geloven

Net als andere christenen belijden Baptisten dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij door God werd gezonden om de mensheid te redden. Wij geloven dat door het lijden en sterven van Jezus Christus en door zijn opstanding, nieuw leven in relatie met God mogelijk is. Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven toevertrouwd aan God, mag zich een kind van God noemen.

Wij geloven dat ieder mens persoonlijk moet kiezen om Jezus te volgen als antwoord op Gods liefde. De Bijbel leert dat je na zo'n persoonlijke keuze de Heilige Geest ontvangt en dat je gedoopt mag worden. Net als in de Bijbel ga je tijdens de doop helemaal onder water.

Baptistengemeente zijn

Kenmerkend voor een Baptistengemeente is het gezamenlijk nemen van besluiten. Omdat we een grote gemeente zijn, kunnen we niet met alle leden beleid maken. Daarom heeft de gemeente een oudstenraad die door de gemeenteleden gekozen is. De leden van de raad geven leiding aan de gemeente. Er zijn stafwerkers in dienst en we werken met taakveldleiders, waarbij de uitvoerende taken zijn ondergebracht. 

 

Twee keer per jaar is er een gemeentevergadering. Daar worden de jaarplannen, het meerjarenperspectief en de begroting besproken; er is ruimte om vragen te stellen en waar nodig wordt er gestemd over nieuwe afspraken. Ook worden er updates gegeven over wat er allemaal gebeurt binnen de taakvelden en andere bezigheden vanuit De Rank. De vergaderingen zijn vaak bemoedigend en geven een mooi overzicht hoe God de gemeente gebruikt voor Zijn koninkrijk.


Wil je meer leren over het Christelijk geloof, over onze kerk of het Baptisme? Kijk eens op onderstaande pagina's.