SAMENWERKING

Samenwerking

Als gemeente vinden we het belangrijk om samen te werken. Er zijn veel verschillende kerken maar uiteindelijk geloven we samen in Jezus Christus als onze Heer en zijn we één in Hem. We werken samen met de andere Rank-gemeenten in de regio Utrecht; met gemeenten binnen ons kerkverband (via de Unie van Baptistengemeenten) en met andere kerken en organisaties in onze stad. We geloven dat we elkaar kunnen versterken en aanvullen door samen te werken. Eenheid is een opdracht van onze Heer en daarom geloven we dat op samenwerking zijn zegen rust.

Samenwerking Rank-gemeenten

Zoals u kunt lezen bij ‘Onze geschiedenis’ zijn er twee dochtergemeenten gesticht vanuit De Rank Utrecht: De Rank Leidsche Rijn en De Rank Rivierenland in Vianen. Daarnaast heeft ook de Persian Baptist Church aansluiting gevonden in ons netwerk van Rank-gemeenten. We werken samen als staf van onze gemeenten, in de toerusting van gemeenteleden en in enkele gezamenlijke diensten.

Unie van Baptistengemeenten Nederland

De Rank Utrecht is een Baptistengemeente, aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Op de site van ons kerkverband www.baptisten.nl lees en zie je meer over de geschiedenis van het Baptisme en wat een Baptistengemeente kenmerkt. Het doel van de Unie is om plaatselijke Baptistengemeenten te ondersteunen en de onderlinge samenwerking te bevorderen.

Interkerkelijke samenwerking in Utrecht

We zijn in Utrecht aangesloten bij de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (usrk.nl) en bij het netwerk van evangelische gemeenten ‘De Bovenkamer’. Verder zijn we als kerk betrokken bij verschillende christelijke organisaties en initiatieven in onze stad. De interkerkelijke samenwerking wordt onder andere zichtbaar in samenwerking rond gebed, zoals in de week van gebed. Onze missionair voorganger Dirk-Jan Horjus zet zich namens onze gemeente in om de interkerkelijke samenwerking in onze stad te versterken.