ZENDING

Zending

Simpel gezegd is zending 'het evangelie verkondigen in woorden en daden, meestal buiten je eigen cultuur of land'. In andere woorden: Een zendingswerker is uitgezonden om er aan mee te werken dat mensen wereldwijd Jezus Christus vinden, volgen en verkondigen. 

 

Een manier waarbij De Rank hierbij betrokken is door kerk leden uit te zenden. De visie van de gemeente op uitzending is: ‘We willen mensen die deel uitmaken van onze gemeente stimuleren en inspireren om actief te getuigen van Gods liefde. Zij die door God geroepen zijn en door

de gemeente zijn uitgezonden om het Evangelie te verkondigen in woorden en daden, binnen en buiten Nederland, willen we vanuit een actieve verbondenheid met De Rank begeleiden en ondersteunen op geestelijk, praktisch en financieel vlak, zowel voordat ze uitgaan, alsook op het zendingsveld en bij terugkeer in de gemeente.’

 

Het zendingsbeleid is beschreven in het document: Zendingsbeleid Baptistengemeente De Rank.

De Zendingswerkgroep

De zendingswerkgroep (ZWG) begeleidt namens de gemeente de uitzending van gemeenteleden. Door de jaren heen hebben we veel zendelingen uitgezonden en daarmee veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van zendingswerkers en in de contacten met diverse zendingsorganisaties.


Als je vragen hebt over zending of je denkt erover na de zending in te gaan, of je hebt al concrete plannen, dan zijn de leden van de ZWG de mensen die met je mee kunnen denken en je graag verder willen helpen. In één of meer gesprekken helpen we je op weg om je missie verder concreet te maken. We begeleiden de zendingswerkers in hun proces en maken afspraken over hun uitzending, de communicatie naar de gemeente en de financiën. Ook stimuleren we gebed voor de zendelingen en zijn we beschikbaar voor pastorale hulp.

 

Ben je geïnteresseerd in zendingswerk, zou je een zendingswerker willen helpen in zijn thuisfrontteam of wil in contact komen met de zendingswerkgroep voor vragen of om mee te helpen? Stuur dan een mail naar zending@derank.org 

Maandelijkse collecte voor de zending

Om zendingswerkers wat financiële zekerheid te geven garandeert De Rank een bijdrage van 10% aan hun begroting. Deze garantie staat op de begroting van De Rank. Dat geld moet echter wel bij elkaar gebracht worden en dat gebeurt via de zendingscollectes. Mocht het gebeuren dat er onvoldoende bijeen wordt gebracht met de collectes, dan springt de gemeente bij uit de algemene middelen.

Onze zendelingen

Klik op de foto voor meer informatie over hun werk of stichting/organisatie. Wil je op de hoogte worden gehouden en mee kunnen bidden, vraag dan de nieuwsbrief aan van betreffende zendeling(en).