MEDEWERKERS DE RANK

Binnen De Rank zijn verschillende mensen werkzaam in allerlei functies, betaald en onbetaald. Scroll door de pagina om verder te lezen, of klik op een van de kopjes in de balk hieronder om direct naar een specifieke groep te gaan.

Medewerkers van De Rank

Kenmerkend voor een Baptistengemeente is het gezamenlijk nemen van besluiten. Omdat we een grote gemeente zijn, kunnen we niet met alle leden beleid maken. Daarom heeft de gemeente een oudstenraad die door de gemeenteleden gekozen is. De leden van de raad geven leiding aan de gemeente. Daarnaast zijn er stafwerkers in dienst en we werken met taakveldleiders die leiding geven aan de uitvoerende teams. 

 

Twee keer per jaar is er een gemeentevergadering. Daar worden de jaarplannen, het meerjarenperspectief en de begroting besproken; er is ruimte om vragen te stellen en waar nodig wordt er gestemd over nieuwe afspraken. Ook worden er updates gegeven over wat er allemaal gebeurt binnen de taakvelden en andere bezigheden vanuit De Rank. De vergaderingen zijn vaak bemoedigend en geven een mooi overzicht hoe God de gemeente gebruikt voor Zijn koninkrijk.


Wil je contact met een van de oudsten, of heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar info@derank.org of bel met 030-7115380


Raad van oudsten

Voorgangersteam

Staf en Taakveldleiders

Vertrouwenspersonen

We vinden het van groot belang dat iedereen zich veilig voelt in De Rank. Daarom heeft de raad van oudsten twee Interne Vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld. Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersonen@derank.org.

De IVP is onafhankelijk van de raad en gaat vertrouwelijk om met de verstrekte informatie. Je kan een IVP benaderen wanneer je als lid of bezoeker van De Rank te maken hebt met een situatie van sociale onveiligheid of grensoverschrijdend gedrag in de interactie met een ander lid, bezoeker of leider van De Rank. Het kan gaan om situaties waarbij de omgangsregels worden overschreden, om machtsmisbruik, seksueel misbruik, intimidatie of manipulatie door personen binnen De Rank.

Meer achtergrondinformatie over de interne vertrouwenspersonen en wat zij voor jou kunnen betekenen vind je via deze link.