DE RANK OP ZONDAG

De Rank op zondag

Je bent van harte welkom in onze diensten om 10:00 uur op zondagmorgen.

In de diensten zingen we liederen met elkaar, we bidden samen en luisteren naar een preek van een van de vaste sprekers of een gastspreker. De variatie in sprekers maakt dat de preken veel verschillende mensen aanspreken. De preken zijn actueel en toepasbaar in het dagelijks leven. We leren met elkaar meer over God, hoe we ons geloof in de praktijk kunnen brengen en Zijn liefde uit kunnen delen.

We vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten en door te praten over de preek en wat er in de dienst is gebeurd. Daar is volop gelegenheid voor tijdens de koffie na de dienst, maar het kan ook zijn dat je graag gebed wilt voor iets wat je geraakt heeft of waar je mee zit. Daarom is er altijd een team beschikbaar om voor je en met je te bidden voor dingen die in jouw leven spelen.


Voor de kinderen is er opvang in verschillende leeftijdsgroepen. Daarover lees je meer bij Creche en Zondagsschool