GEBED

Gebed

De Rank heeft als gemeente het verlangen om God steeds beter te leren kennen en Hem lief te hebben boven alles. Om die reden heeft gebed een belangrijke en vanzelfsprekende plek in het gemeentelijk leven. We willen voortdurend zoeken in het verstaan van Gods wil omdat we naar Hem willen luisteren.

Dit kunnen we natuurlijk zelf doen, door de dag heen. Maar het is ook goed om als gemeente samen te komen en tijd te nemen om te bidden en te luisteren naar God. In de Bijbel lees je dat de discipelen aan Jezus vragen of Hij hen wil leren bidden. Dat mogen wij ook doen. We mogen leren van Jezus, door de Heilige Geest, en we mogen leren van elkaar. We hopen, bijvoorbeeld in de gebedsdiensten, een plek te creĆ«ren waarin we binnen veilige kaders kunnen leren hoe we mogen bidden.


Tijdens de gebedsavonden staat gebed centraal. Er worden en aantal liederen gezongen en regelmatig willen we leren over gebed, op welke wijze kan je bidden en hoe versta je Gods stem? Een belangrijk onderdeel van de gebedsdienst is voorbede, waarin we als gemeente bidden voor onze eigen noden, maar ook voor de nood in Nederland en wereldwijd. Op die manier mogen we samen bouwen aan Gods Koninkrijk. 


De gebedsavond is iedere vierde zondag van de maand.

19:30 uur inloop en koffie

19:45 uur start het programma; tot 21:30 uur

locatie: Ontmoetingscentrum De Rank; Vliegend Hertlaan 4a Utrecht

Voorbede

Elke zondag van 09.30 tot 10.00 uur wordt er gebeden voor de dienst.

Je bent welkom om mee te bidden met het voorbedeteam in de kleedkamer uiterst rechts als je binnenkomt.

Gebedsministry

Ook na de diensten op zondag is er ruimte om voor je te laten bidden. Dit heet gebedsministry. Er kunnen dingen zijn in de dienst de je raken of waar je vragen over hebt, maar er kunnen ook zorgen of ziekte zijn. Aan het eind van de dienst wordt altijd aangegeven waar mensen staan om met en voor je te bidden.