DOPEN EN OPDRAGEN

Dopen

De belangrijkste reden dat we dopen, is de opdracht van Jezus en de navolging van Hem in dit voorbeeld. Als je Jezus werkelijk wilt volgen, kun je niet om Zijn vraag heen om je te laten dopen. In Hebreeen 6:2 staat de doop bij de fundamenten van het geloof. De doop hoort er helemaal bij. Elke kerk heeft om die reden dan ook een dooppraktijk. Van besprenkelen van babies, het begieten van kinderen of volwassenen, tot het onderdompelen van volwassenen. 


Als in de Bijbel wordt gesproken over dopen, wordt het Griekse woord 'baptidzo' gebruikt. Dit betekent 'onderdompelen' of 'dopen in'. De naam Baptist is afgeleid van dit woord en geeft gelijk aan dat een Baptistengemeente onder andere wordt gekenmerkt door 'doop door onderdompeling'. 


Heb jij vragen over de doop of wil jij je laten dopen, dan gaan we graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met onze voorganger Dirk-Jan Horjus via dhorjus@derank.org of bel naar 030-7115380.

Opdragen

In de Baptistengemeente kennen we geen kinderdoop. De doop zoals hierboven beschreven, gaat over 'doop op belijdenis', waarbij je als volwassene je geloof in Jezus belijdt. Toch vinden we het belangrijk de vele kinderen die jaarlijks in De Rank geboren worden bij God te brengen en te bidden voor Zijn zegen. In de bijbel kunnen we lezen dat ook Jezus de kinderen bij zich liet komen; zij horen helemaal bij Gods gemeente.


Door het opdragen tonen de ouders hun dankbaarheid aan God voor het ontvangen van hun zoon of dochter en tonen zij zich afhankelijk van Hem in het opvoeden en onderwijzen van hun kind. We nemen als gemeente ook gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun geloofsopvoeding. Dat doen we onder meer door het kinderwerk op zondag, in de crèche en op de zondagsschool, maar ook in de contacten die we onderling hebben in de kringen en onderlinge relaties met elkaar.


Willen jullie je kind opdragen in de gemeente? Je kunt contact opnemen met onze voorganger Dirk-Jan Horjus via dhorjus@derank.org of bel naar 030-7115380.