Ik zie jou

Omzien naar anderen

Stichting Present

De Rank is nauw betrokken bij Stichting Present Utrecht: veel leden en vrienden van de Rank zetten zich via Present in om iets voor hun medemens te betekenen.  

Hoe werkt Present?

Projecten...

Helpen bij een verhuizing, een verwilderde tuin opknappen, een verwaarloosd huis aanpakken, als jongerengroep spelletjes doen met bewoners in een verpleeghuis… Stichting Present bouwt een brug tussen, aan de ene kant een potentieel aanbod van flexibel beschikbare mensen die zich willen inzetten voor de ander, en aan de andere kant de vraag naar ondersteuning vanuit de samenleving. De missie en visie van Present:  

Missie: 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.'

Visie: 'Een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving.'

Werkwijze...

Bestaande groepen geven zelf aan wat ze willen doen en wanneer ze daarvoor beschikbaar zijn. Dat aanbod wordt gekoppeld aan een concrete hulpvraag. Die hulpvraag wordt niet door Present, maar door professionele hulpverleners beoordeeld. Dat is bijvoorbeeld een plaatselijke psychiatrie, een instelling voor thuiszorg, maatschappelijk werk of het Leger des Heils.

Uitdelen…

Als stichting Present zijn we ons net als veel andere christenen bewust van onze rijkdom, van de gaven die we van God ontvangen hebben. Daarvan willen we weer uitdelen, maar de vraag is: hoe? De werkwijze van Present is dan een uitkomst. Afgebakende projecten waarbij je zelf kiest wat je wilt doen en op welke dag. Bovendien doe je het niet alleen. Je gaat actief aan de slag met een groep waarvan je deel uitmaakt, zoals je Bijbelstudievereniging, de kerkraad waar je in zit of je gezin. Je ervaart dat je echt van betekenis kunt zijn voor een ander. Als groep ontmoet je mensen die je anders nooit zou leren kennen en die jullie hulp heel goed kunnen gebruiken.

Zout…

Present biedt volop kansen aan mensen die met concreet hulpbetoon werk willen maken van de navolging van Christus. Wie het zout zijn als een echte uitdaging ziet kan meer mensen in de samenleving laten proeven van Present.

Vraag collega's, vrienden en buren of ze een keer mee willen doen. Mensen uit alle hoeken van de samenleving kunnen zo de smaak te pakken krijgen. Wie weet ontstaat er een krachtige beweging waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te kijken.

Effecten…

De groepen van Present worden geconfronteerd met situaties van sociaal isolement. De samenleving is steeds complexer geworden. Veel mensen hebben moeite om daar aan deel te nemen. Ingrijpende emotionele gebeurtenissen zijn ooit te veel geweest. Verwaarlozing van de eigen omgeving is een mogelijk gevolg. De spontane (niet geïnstitutionaliseerde) zorg van een groep medemensen is dan een opsteker. Iets wat henzelf niet lukte, gebeurt ineens, ze veren op, ze merken dat er mensen zijn die om hen geven: er kan echt een nieuwe start gemaakt worden! En omdat Present nauw samenwerkt met professionele hulpverleners is er nazorg, de interventie staat niet op zich zelf. Gemeenteleden worden in het algemeen alerter op de nood om hen heen, niet in het laatst de nood in de eigen gemeente.

Een deelneemster: “Het heeft mij erg bewust gemaakt van hoe ik zelf leef en hoe anderen hier in de stad leven. Tegen mensen in de kerken zou ik willen zeggen: Kijk eens verder dan het eigen kringetje. Een dag helpen kan heel veel waarde hebben voor een ander.”

Wat kunt u doen? 

Stel een groep samen van mensen waar u graag een project mee wil doen. Bedenk of dat een praktisch of sociaal project gaat worden. Bel of mail met Present Utrecht en of nodig hen uit voor een presentatie. Ook kun je kijken op de website: www.stichtingpresent-utrecht.nl. En ga aan de slag!

 

 

Samenkomsten

Utrecht

Utrecht

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Rivierenland

Rivierenland

Persian Baptist Church

Persian Baptist Church